Het project evalueren

Wanneer de stage bijna afgelopen is, ga je evalueren hoe het project verlopen is. Aan de hand van onderstaande vragen kan je een objectieve evaluatie maken en kom je makkelijk tot een juist oordeel.

  • Was het aanbieden van een werkplek een positieve ervaring voor ons?
  • Heeft de student iets van ons kunnen bijleren?
  • Wat leerden we van de student? Wat bracht duaal leren ons bij?
  • Wegen de resultaten op ten opzichte van de geïnvesteerde tijd?
  • Was de rol van mentor combineerbaar met het dagelijkse takenpakket van de begeleider?

Betrek ook de mentor bij het maken van de evaluatie. Hij heeft immers heel wat waardevolle informatie over de student en het algemene verloop van het project. Denk maar aan het dagelijkse functioneren, de tijdsinvestering en het uiteindelijke resultaat.

Een positieve evaluatie

Indien het een positieve ervaring was, kan je nagaan of jouw bedrijf opnieuw werkplekleren wil aanbieden.. En zo ja, wanneer en voor welk profiel? Ondertussen ken je de stappen die je moet doorlopen. Opnieuw een werkplek aanbieden zal dus heel wat vlotter verlopen. Vergeet zeker ook niet te leren uit de gemaakte fouten. Het kan immers altijd een beetje beter!

Een negatieve evaluatie

De cursist voldeed niet aan de verwachtingen, het begeleiden kostte je meer tijd dan voorzien, de resultaten waren niet wat je ervan verwachtte? Of liep er een en ander fout tijdens het administratieve proces?

Hoe dan ook, je begon aan het project met hoge verwachtingen maar uiteindelijk is het uitgedraaid op een eerder negatieve ervaring. Ga dan even na waar het precies fout liep. Misschien was de uitkomst heel wat positiever uitgedraaid met enkele bijsturingen. Geef zeker niet op en probeer het nog een keer. Gebruik wat je leerde uit deze eerste ervaring om van een tweede poging een succes te maken voor zowel een student als jezelf.

De formele evaluatie en studiebewijzen voor de student

De uiteindelijke evaluatie en het afsluiten van de stage gebeuren tijdens een formeel evaluatiemoment. Volgende personen zijn daarbij aanwezig:

  • de vertegenwoordiger van het bedrijf en de mentor,
  • de student,
  • en de trajectbegeleider van de opleidingsverstrekker.

Daarnaast moet er ook nog beoordeeld worden of de leerling al dan niet geslaagd is. Dit gebeurt door de klassenraad of het begeleidingsteam. Zowel de trajectbegeleider als de mentor zijn stemgerechtigd. De leerling kan 4 verschillende studiebewijzen behalen: een onderwijskwalificatie, een beroepskwalificatie, een deelcertificaat of een bewijs van verworven competenties.

Meer info?

Heb je  na het lezen van deze stapsgewijze aanpak nog vragen? De consulenten van Syntra Vlaanderen staan je graag met raad en daad bij. Zo wordt werkplekleren een geslaagde ervaring!

Raadpleeg zeker ook eens de FAQ op de website van Syntra Vlaanderen.